Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmZhpkmqZl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Hơn 25 năm khẳng định giá trị đột phá tương lai

 • hZWXmZhpkmqZl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmZubZ1mb7Cx

Company Menu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Assistant to Commercial Property Director

hZWXmZhkmW2alJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOfaJdvUqG14Q..

Job Description

 • Carry out the tasks to ensure that the department and subsidiary companies’s activities are complied with process and timeline: Exploitation Process, Sales, Property handover, Transfering Property to Subsididary companies ...
   - Prepare & adjust department’s terms as requirements from Managers.
   - Monitor, comply & support co-workers according to process & timeline
   - Archive the documents as the approval processes.
 • Prepare presentation documents, proposals to BOM, BOD, JV,…as requirements from Managers.
 • Prepare and update reports about Business Plan, Action Plan, Sales, Lease & Operation at department and relevant subsidiary companies.
 • Support Manager in conducting marketing & exploitation, sales, property management. Coordinate to organize and take part in relevant events inside and outside.
 • Contact subsidiary companies and make reports about:
    - Suggest ideas about Planning, Design, Construction ...
   - Coordinate to handle and submit to BOM, BOD,…about: Property Management, adjust, discount, contract extension, handle complaints from customers,…
   - Coordinate with relevant departments and Divisions to solve the problems from customers that affecting to Group’s project.
   - Collaborate with the property management company to ensure the progress of rent collection, rent recovery and overdue debt, if any.
 • Collect information about size, area and selling price; Prepare, complete, submit and archive the Proposal, Transfering Property to subsidiary companies contracts. Contact with accounting companies concerned to ensure the completion of procedures for payment and handover of real estate under the contract.
 • Contact to arrange the meeting with the participation of the BOD following the COA
 • Make meeting report, translate (English – VN), summit, archive
 • Contact with departments and subsidiary companies to collect information about: legal, design, construction, drawings, rules of residential ... for the exploitation.
 • Prepare and complete the contract form, update the information and terms of trade (leasing contracts, transferring contract, business cooperation, consultant contract, real estate broker ), the minutes and relevant appendices. Signing and filing;
 • Import the contracts information into the system and monitor the implementation, payment, completion and liquidation of the contract
 • Contact with relevant departments (Legal, Design, PMU & Construction, Aftermarket, Owner ...) to organize the real estate handover (land & buildings) to customers and hand over to Property Management Company. Prepare, sign and archive related records.
 • Provide customers the documents, licenses within company’s responsibility at Group’s projects.
 • Submit customer document that requires the approval from departments about construction and improvement the premises for leasing: construction licenses, approval of general premises, advertising signs, fire prevention, open store entrance,…
 • Care and handle investment customers; Improve service quality to increase customer satisfaction, while maintaining and improving the rate of real estate exploitation;
 • Report periodically as the request from the higher levels.

Job Requirements

1. Qualification / Degree

 • Graduated from university in economics or related majors.

2. Working experience

 • At least 3 years working experience in Assistant, Secretary, Customer care

3. Abilities and Skills:

 • Ability to manage work
 • Ability to gather information quickly, selectively well;
 • Document management skills, contract management,
 • Good customer care skills.
 • Understand the importance of information, actively learn new knowledge related to industry or work, contribute to improving the quality of work;
 • English: Listening, writing well.

4. Personal Qualities:

 • There is a high sense of responsibility;
 • Intimate with the company;
 • Honest, honest;
 • Sharp.

Additional Information

2018-07-26 USD

About Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Nam Long là một Công ty hơn 25 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản với 3 dòng sản phẩm chính: Ehome, Flora và Valora.

Công ty hiện có các cổ đông và đối tác chiến lược quốc tế: Nam Viet Ltd (Công ty con 100% của Goldman Sachs), IFC (thành viên ngân hàng thế giớ)i, Ibeworth (tập đoàn BĐS Keppel Land) với những hỗ trợ về quản lí tài chính và kinh nghiệm phát triển bất động sản áp dụng trong các dự án, liên doanh trong tương lai. Một số nhà đầu tư khác của Nam Long: Seafarer, Swiftcurrent, Probus Asia và VIG… Về mặt triển khai dự án, Nam Long đã hợp tác cùng các đối tác có kinh nghiệm sâu rộng về bất động sản quốc tế như: Hankyu Realty, Nishi Nippon Railroad, tập đoàn Gamuda, Indochina Capital… 

Hiện nay với quỹ đất vị trí tốt phối hợp cho công ty phát triển mạnh mẽ và bền vững trong 10 năm tới, công ty chúng tôi cần tuyển các vị trí:

- Phó Giám Đốc Khối Thiết kế

- Kỹ Sư Hạ Tầng- Kỹ Sư M&E

- Chuyên viên Digital & Social Marketing

- Trưởng Phòng IT- Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án

-....

Nếu bạn đã sẵn sàng làm việc hết mình, có động lực và tự tin, hãy gia nhập cùng chúng tôi. Chúng tôi mang đến cho bạn cơ hội hiện thực hóa các khả năng của bạn trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thách thức và thân thiện, nơi bạn được tưởng thưởng xứng đáng với năng lực, cơ hội phát triển nghề nghiệp rộng mở cùng với đội ngũ lãnh đạo Tâm – Tài – Đức.

Assistant to Commercial Property Director

hZWXmZhkmW2alJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOfaJdvUqG14Q..
Lazy Load...