Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnpZglm2YlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Hơn 25 năm khẳng định giá trị đột phá tương lai

 • hZWXnpZglm2YlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmZubZ1mb7Cx

Company Menu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Chuyên viên Phát Triển Nguồn Nhân Lực

hZWXnpVlkXCclZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYap5oUqG14Q..

Job Description

 • Thực hiện kế hoạch đào tạo ngắn hạn và dài hạn cho nhân viên theo kế hoạch phê duyệt hàng năm nhằm đảm bảo nhân viên được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng thực hiện công việc và đạt được mục tiêu của Công ty/ Khối/ Phòng.
 • Quản lý hệ thống tài liệu, thông tin đào tạo, đánh giá sau đào tạo và kế hoạch hành động sau đào tạo nhằm đảm bảo việc đào tạo có hiệu quả.
 • Xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp nhằm cập nhật nội dung đào tạo, các khóa đào tạo phục vụ cho việc phát triển nhân viên.
 • Triển khai thực hiện kế hoạch chương trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên bao gồm: Tổ chức chương trình định hướng nhân viên (Orientation), lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp nhân viên nhằm phát triển và gìn giữ nhân tài cho công ty.
 • Theo dõi và kiểm soát việc sử dụng chi phí đào tạo hiệu quả, trong ngân sách được phê duyệt. Thực hiện báo cáo chi phí hàng tháng/ hàng quý cho quản lý trực tiếp và các bộ phận liên quan khác.
 • Tuân thủ hệ thống chính sách, quy trình, các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá đào tạo và nhà cung cấp đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo
 • Triển khai hướng dẫn, thực hiện, quản lý việc đánh giá năng lực hàng năm nhằm tưởng thưởng xứng đáng và xác định nhân viên tiềm năng, xây dựng đội ngũ kế thừa phục vụ cho nhu cầu phát triển của công ty.
 • Triển khai các sự kiện nhân sự, các hoạt động truyền thông và gắn kết nhân viên nhằm xây dựng, đẩy mạnh văn hóa công ty và các giá trị cốt lõi.
 • Tuân thủ quy trình thanh toán của công ty, quy trình quản lý hợp đồng trên MIS đồng thời đảm bảo việc thanh toán đúng hạn cho nhà cung cấp.
 • Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu

Job Requirements

 • Trình độ chuyên môn/Bằng cấp: Tốt nghiệm Đại học.
 • Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
 • Kiến thức chuyên môn: Kiến thức chung về quản trị nhân sự (quản lý con người, phát triển các mối quan hệ).

Additional Information

About Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Nam Long là một Công ty hơn 25 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản với 3 dòng sản phẩm chính: Ehome, Flora và Valora.

Công ty hiện có các cổ đông và đối tác chiến lược quốc tế: Nam Viet Ltd (Công ty con 100% của Goldman Sachs), IFC (thành viên ngân hàng thế giớ)i, Ibeworth (tập đoàn BĐS Keppel Land) với những hỗ trợ về quản lí tài chính và kinh nghiệm phát triển bất động sản áp dụng trong các dự án, liên doanh trong tương lai. Một số nhà đầu tư khác của Nam Long: Seafarer, Swiftcurrent, Probus Asia và VIG… Về mặt triển khai dự án, Nam Long đã hợp tác cùng các đối tác có kinh nghiệm sâu rộng về bất động sản quốc tế như: Hankyu Realty, Nishi Nippon Railroad, tập đoàn Gamuda, Indochina Capital… 

Nam Long đang mở rộng kinh doanh với các dự án mới đã khởi động trong năm 2018. Chúng tôi hiện đang tìm kiếm nhiều nhân tài để tham gia vào đội ngũ của chúng tôi tại văn phòng quận 7-TPHCM.

Nếu bạn muốn thực hiện hóa các tiềm năng/khả năng của mình với một nền văn hóa để giúp bạn phát triển, Nam Long có thể là nơi dành cho bạn.  Kinh nghiệm tại Nam Long sẽ định hình sự nghiệp của bạn.   Bạn sẽ có cơ hội học hỏi và làm việc với những người từ các nền tảng và ngành nghề khác nhau để giải quyết các vấn đề quan trọng và được tưởng thưởng xứng đáng với công sức và năng lực của mình. Bạn đã sẵn sàng để khởi nghiệp tại Nam Long?

Chuyên viên Phát Triển Nguồn Nhân Lực

hZWXnpVlkXCclZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYap5oUqG14Q..
hZWXnpZglm2YlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...