Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmZ1plGydm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Hơn 25 năm khẳng định giá trị đột phá tương lai

 • hZWXmZ1plGydm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmZubZ1mb7Cx

Company Menu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Chuyên Viên Quản Lý Danh Mục Đầu Tư – Investment Executive

hZWXmZ1nl2uUl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWZZ1rUqG14Q..

Job Description

 • Dựa trên kế hoạch kinh doanh chung của công ty, đề xuất và theo dõi việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu tài chính của các công ty thành viên.
 • Thực hiện kiểm toán, theo dõi và khuyến nghị về việc tuân thủ quy trình (compliance) của các công ty thành viên cùng phối hợp với Bộ phận kiểm toán nội bộ.
 • Đề xuất qui trình quản lý công ty thành viên và các tiêu chuẩn để đánh giá hiệu quả tài chính hoạt động của công ty thành viên nhằm đảm bảo đầu tư có hiệu quả.
 • Tham gia quá trình huy động vốn cho dự án, công ty thành viên và Tập đoàn bao gồm các hoạt động cấu trúc hình thức huy động vốn, liên doanh, khảo sát, thương thảo với nhà đầu tư, làm việc với tư vấn luật về các bộ hợp đồng, các quy trình liên quan đến thành lập liên doanh, tăng, giảm vốn, giải thể….vv.

Job Requirements

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính Kế Toán / MBA (US)
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm kiểm toán hoặc làm việc trong quỹ đầu tư/ công ty bất động sản
 • Kiến thức về thị trường bất động sản;
 • Kiến thức về phân tích dự án bất động sản, tài chính BĐS, tài chính doanh nghiệp;
 • Kiến thức về thị trường tài chính;
 • Kiến thức về quản trị kinh doanh;
 • Kiến thức về Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật kinh doanh bất động sản,…

Additional Information

2018-10-10 USD

About Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Nam Long là một Công ty hơn 25 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản với 3 dòng sản phẩm chính: Ehome, Flora và Valora.

Công ty hiện có các cổ đông và đối tác chiến lược quốc tế: Nam Viet Ltd (Công ty con 100% của Goldman Sachs), IFC (thành viên ngân hàng thế giớ)i, Ibeworth (tập đoàn BĐS Keppel Land) với những hỗ trợ về quản lí tài chính và kinh nghiệm phát triển bất động sản áp dụng trong các dự án, liên doanh trong tương lai. Một số nhà đầu tư khác của Nam Long: Seafarer, Swiftcurrent, Probus Asia và VIG… Về mặt triển khai dự án, Nam Long đã hợp tác cùng các đối tác có kinh nghiệm sâu rộng về bất động sản quốc tế như: Hankyu Realty, Nishi Nippon Railroad, tập đoàn Gamuda, Indochina Capital… 

Nam Long đang mở rộng kinh doanh với các dự án mới đã khởi động trong năm 2018. Chúng tôi hiện đang tìm kiếm nhiều nhân tài để tham gia vào đội ngủ của chúng tôi tại văn phòng quận 7-TPHCM.

Nếu bạn muốn thực hiện hóa các tiềm năng/khả năng của mình với một nền văn hóa để giúp bạn phát triển, Nam Long có thể là nơi dành cho bạn.  Kinh nghiệm tại Nam Long sẽ định hình sự nghiệp của bạn.   Bạn sẽ có cơ hội học hỏi và làm việc với những người từ các nền tảng và ngành nghề khác nhau để giải quyết các vấn đề quan trọng và được tưởng thưởng xứng đáng với công sức và năng lực của mình. Bạn đã sẵn sàng để khởi nghiệp tại Nam Long?

Chuyên Viên Quản Lý Danh Mục Đầu Tư –...

hZWXmZ1nl2uUl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWZZ1rUqG14Q..
Lazy Load...