Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmpxhmW6WmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Hơn 25 năm khẳng định giá trị đột phá tương lai

 • hZWXmpxhmW6WmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmZubZ1mb7Cx

Company Menu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Compliance Manager

hZWXmpxhlXGUmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWa5hqUqG14Q..

Job Description

 • Provide legal assistance in the companies’ daily operation and real-estate projects implementation, including but not limit to providing legal advice to the board members of the companies, getting involved in negotiations with external parties
 • Draft, review and revise content of legal documents to ensure compliance with local laws, Group’s policy and principles and the business purposes. Legal documents include but not limit to:
    - Finance and Banking related: all types of loan agreements, foreign loan registration, bond insurance capital mobilization structure, cooperation with banks for home loan granted to buyers, tripartite agreements (between banks, developer and buyers), bank guarantees and all other legal matters relating to corporate finance
    - Business and development: joint venture agreements, incorporation, licensing, investment and divestment structure, capital contribution, dividend payment and all other legal matters relating to corporate governance
    - Sales and Marketing: capital contribution contracts, sales and purchase contracts, office lease agreements, resident lease agreements and all other legal matters relating to sales and marketing
    - Project construction: Main contracts (FIDIC and particular conditions thereto), Sub-contracts (FIDIC and particular conditions thereto) and bidding procedure relating to project construction
    - Real estate business and Property management: All types of contracts and legal issues relating to/arising from the sales and purchase and daily operation and management of the properties
    - For others areas: taxation, service agreements, IP related matters, safety related matters
 • Provide consultancy in deal structure (both investment and divestment) and subsidiaries restructure
 • Monitor the matter of law compliance and update the companies key changes in the local laws
 • Manage legal  outsourcing engagements;

Job Requirements

Qualification:  

 • B.S in Finance / Accounting / Economic / Law
 • Masters’ degree, CFA / CPA / ACCA is a plus.

Working Experience:

 • Minimum of 10 years in finance and accounting, including 4, 5 years of working experience in Big 4 and 3 years in equivalent position.
 • Experienced in advising real estate law, residential housing law, commercial and corporate law, foreign investment, banking and finance

Expertise:

 • Good understanding of Real Estate industry
 • Fluent in speaking and written Vietnamese and English
 • Able to work under tight deadline
 • Good communication, teamwork and leadership skills
 • Holding licence to practice law in Vietnam is an advantage.

Additional Information

2018-12-27 USD

About Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Nam Long là một Công ty hơn 25 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản với 3 dòng sản phẩm chính: Ehome, Flora và Valora.

Công ty hiện có các cổ đông và đối tác chiến lược quốc tế: Nam Viet Ltd (Công ty con 100% của Goldman Sachs), IFC (thành viên ngân hàng thế giớ)i, Ibeworth (tập đoàn BĐS Keppel Land) với những hỗ trợ về quản lí tài chính và kinh nghiệm phát triển bất động sản áp dụng trong các dự án, liên doanh trong tương lai. Một số nhà đầu tư khác của Nam Long: Seafarer, Swiftcurrent, Probus Asia và VIG… Về mặt triển khai dự án, Nam Long đã hợp tác cùng các đối tác có kinh nghiệm sâu rộng về bất động sản quốc tế như: Hankyu Realty, Nishi Nippon Railroad, tập đoàn Gamuda, Indochina Capital… 

Nam Long đang mở rộng kinh doanh với các dự án mới đã khởi động trong năm 2019. Chúng tôi hiện đang tìm kiếm nhiều nhân tài để tham gia vào đội ngủ của chúng tôi tại văn phòng quận 7 - TPHCM.

Nếu bạn muốn thực hiện hóa các tiềm năng/khả năng của mình với một nền văn hóa để giúp bạn phát triển, Nam Long có thể là nơi dành cho bạn.  Kinh nghiệm tại Nam Long sẽ định hình sự nghiệp của bạn.   Bạn sẽ có cơ hội học hỏi và làm việc với những người từ các nền tảng và ngành nghề khác nhau để giải quyết các vấn đề quan trọng và được tưởng thưởng xứng đáng với công sức và năng lực của mình. Bạn đã sẵn sàng để khởi nghiệp tại Nam Long?

Compliance Manager

hZWXmpxhlXGUmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWa5hqUqG14Q..
Lazy Load...