Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnpZglmubm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Hơn 25 năm khẳng định giá trị đột phá tương lai

 • hZWXnpZglmubm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmZubZ1mb7Cx

Company Menu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Giám Sát Tài Chính – Ngân Sách (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư)

hZWXnpVplGyXmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYa5ZuUqG14Q..

Job Description

 • Lập kế hoạch tài chính, ngân sách, dự toán cho Khối Quản Lý Khu Dân Cư và từng dự án.
 • Cân đối dòng tiền, làm việc với đối tác, nhà thầu để sắp xếp ngân sách phục vụ cho hoạt động của khối, khu dân cư và mang lại lợi nhuận cho Công ty.
 •  Giám sát việc thực hiện báo cáo tài chính, phân tích các số liệu liên quan tài chính và ngân sách
 • Báo cáo đánh giá các hoạt động của Khối trên phương diện tài chính.
 • Giám sát tài chính từng dự án.
 • Kiểm tra, giám sát các loại hợp đồng
 • Báo cáo với Trưởng bộ phận định kỳ về tình hình kinh doanh, khai thác tiện ích, ... bảo đảm không để hoạt động khai thác mất kiểm soát, gây thất thoát.
 • Tìm kiếm nhà thầu/đối tác khai thác các tài sản/tài nguyên của Công ty và các tiện ích tại khu dân cư
 • Tư vấn, tham mưu với Giám đốc Khối các hạng mục công việc liên quan đến tài chính
 • Thực hiện các công việc khác được giao

Job Requirements

1. Trình độ chuyên môn/ bằng cấp:

 • Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Tài Chính, Quản trị Kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
 • Ưu tiên ứng viên có bằng Thạc sĩ

2. Kinh nghiệm làm việc:

 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

3. Năng lực chuyên môn:

 • Kiến thức về xây dựng kế hoạch, kiểm soát tình hình tài chính.
 •  Kiến thức tổng quát về Kế toán, ngân hàng
 • Kiến thức chung về Luật.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp (ngoại ngữ khác là một lợi thế)

Additional Information

About Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Nam Long là một Công ty hơn 25 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản với 3 dòng sản phẩm chính: Ehome, Flora và Valora.

Công ty hiện có các cổ đông và đối tác chiến lược quốc tế: Nam Viet Ltd (Công ty con 100% của Goldman Sachs), IFC (thành viên ngân hàng thế giớ)i, Ibeworth (tập đoàn BĐS Keppel Land) với những hỗ trợ về quản lí tài chính và kinh nghiệm phát triển bất động sản áp dụng trong các dự án, liên doanh trong tương lai. Một số nhà đầu tư khác của Nam Long: Seafarer, Swiftcurrent, Probus Asia và VIG… Về mặt triển khai dự án, Nam Long đã hợp tác cùng các đối tác có kinh nghiệm sâu rộng về bất động sản quốc tế như: Hankyu Realty, Nishi Nippon Railroad, tập đoàn Gamuda, Indochina Capital… 

Nam Long đang mở rộng kinh doanh với các dự án mới đã khởi động trong năm 2018. Chúng tôi hiện đang tìm kiếm nhiều nhân tài để tham gia vào đội ngũ của chúng tôi tại văn phòng quận 7-TPHCM.

Nếu bạn muốn thực hiện hóa các tiềm năng/khả năng của mình với một nền văn hóa để giúp bạn phát triển, Nam Long có thể là nơi dành cho bạn.  Kinh nghiệm tại Nam Long sẽ định hình sự nghiệp của bạn.   Bạn sẽ có cơ hội học hỏi và làm việc với những người từ các nền tảng và ngành nghề khác nhau để giải quyết các vấn đề quan trọng và được tưởng thưởng xứng đáng với công sức và năng lực của mình. Bạn đã sẵn sàng để khởi nghiệp tại Nam Long?

Giám Sát Tài Chính – Ngân Sách (Bộ phận Quản Lý...

hZWXnpVplGyXmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYa5ZuUqG14Q..
hZWXnpZglmubm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...