Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnpZglmucl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Hơn 25 năm khẳng định giá trị đột phá tương lai

 • hZWXnpZglmucl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmZubZ1mb7Cx

Company Menu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Phó Phòng Tiếp Nhận & Quản Lý Dự Án (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư)

hZWXnpVpk2-dlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYa5ZvUqG14Q..

Job Description

 • Xây dựng quy trình:
  - Quy trình kiểm tra – chấp nhận công trình.
  - Quy trình xử lý lỗi công trình từng giai đoạn.
  - Quy trình nghiệm thu, bảo trì hệ thống trang thiết bị.
 • Phối hợp trong công tác nghiêm thu công trình
 • Quản lý, giám sát công tác xử lý lỗi công trình – đối với các hạng mục còn bảo hành.
 •  Giám sát đối tác thực hiện duy tu, bảo dưỡng hệ thống trang thiết bị.
 • Tổ chức, lên kế hoạch, xây dựng phương án, làm việc với đối tác – đối với các hạng mục ngoài bảo hanh.
 •  Lập kế hoạch kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống trang thiết bị của dự án
 •  Hoạch định chiến lược bổ sung nhân sự theo yêu cầu công việc, số lượng dự án.
 •  Xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên
 • Tham mưu, tư vấn Trưởng Phòng về các bất cập trong thiết kế, chất lượng, lỗi công trình,…
 • Tham mưu, phối hợp, hỗ trợ Trưởng Phòng kiểm tra, giám sát sửa chữa lỗi công trình và các công tác khác.

Job Requirements

1. Trình độ chuyên môn/ bằng cấp:

 • Tốt nghiệp Đại Học. Ưu tiên ứng viên có bằng Thạc sĩ

2. Kinh nghiệm làm việc:

 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

3. Năng lực chuyên môn:

 • Kiến thức xây dựng, quản lý – vận hành tòa nhà
 • Kiến thức về hệ thống trang thiết bị tòa nhà, cơ & điện.
 • Kỹ năng lãnh đạo, quản trị nhân sự
 • Kiến thức chung về quản lý khu dân cư.
 •  Tiếng Anh giao tiếp (tốt)

Additional Information

About Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Nam Long là một Công ty hơn 25 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản với 3 dòng sản phẩm chính: Ehome, Flora và Valora.

Công ty hiện có các cổ đông và đối tác chiến lược quốc tế: Nam Viet Ltd (Công ty con 100% của Goldman Sachs), IFC (thành viên ngân hàng thế giớ)i, Ibeworth (tập đoàn BĐS Keppel Land) với những hỗ trợ về quản lí tài chính và kinh nghiệm phát triển bất động sản áp dụng trong các dự án, liên doanh trong tương lai. Một số nhà đầu tư khác của Nam Long: Seafarer, Swiftcurrent, Probus Asia và VIG… Về mặt triển khai dự án, Nam Long đã hợp tác cùng các đối tác có kinh nghiệm sâu rộng về bất động sản quốc tế như: Hankyu Realty, Nishi Nippon Railroad, tập đoàn Gamuda, Indochina Capital… 

Nam Long đang mở rộng kinh doanh với các dự án mới đã khởi động trong năm 2018. Chúng tôi hiện đang tìm kiếm nhiều nhân tài để tham gia vào đội ngũ của chúng tôi tại văn phòng quận 7-TPHCM.

Nếu bạn muốn thực hiện hóa các tiềm năng/khả năng của mình với một nền văn hóa để giúp bạn phát triển, Nam Long có thể là nơi dành cho bạn.  Kinh nghiệm tại Nam Long sẽ định hình sự nghiệp của bạn.   Bạn sẽ có cơ hội học hỏi và làm việc với những người từ các nền tảng và ngành nghề khác nhau để giải quyết các vấn đề quan trọng và được tưởng thưởng xứng đáng với công sức và năng lực của mình. Bạn đã sẵn sàng để khởi nghiệp tại Nam Long?

Phó Phòng Tiếp Nhận & Quản Lý Dự Án (Bộ...

hZWXnpVpk2-dlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYa5ZvUqG14Q..
hZWXnpZglmucl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...