Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJpnk2yVlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Hơn 25 năm khẳng định giá trị đột phá tương lai

 • hZWXnJpnk2yVlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmZubZ1mb7Cx

Company Menu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Project Director

hZWXnJpjmW6clpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYZJxrUqG14Q..

Job Description


 • Provide close support to Project Development Director in all activities related to project management of the project.
 • Maintain proper coordination among different internal teams (Project Plan, Project Legal, Project Design, Marketing & Sales, Accounting)
 • Facilitate the coordination among designers/ consultants/ contractors for design development and problem solving.
 • Assist for selection and appointment of consultants and contractors
 • Join various coordination meetings and progress meetings to facilitate coordination process.
 • Project planning and tasks scheduling
 • Progress monitoring and reporting detect delays and problems in the project and tackle them by coordination with various parties
 • Assist to ensure works are completed in time, in high quality and within budget.
 • Ensure HSE agenda is kept in good level in construction site.
 • Review commercial contracts and progress payments.
 • Ensure that procurement of materials, supplies and equipment meets project needs.
 • Carry out briefing sessions with the development team to fully understand the project parameters and ensure that the outcome is documented and delivered in accordance with the design/project brief.
 • Proactively communicate the project status through regular reports, meetings, emails, etc. to the required project expectations.
 • Advise as necessary throughout the project, inform of potential issues such as delays and budget overrun and work to find solutions to ensure the development standards, budget and program appropriately achieved.
 • Manage assigned consultants to ensure that they coordinate and liaise with all team members to provide efficient and managed delivery of the project.
 • Prepare and oversee of a Project Execution Plan/s that can be used to brief the delivery team on projects delivery requirements, procedures and expectations and ensure that this document is maintained throughout the life of the project.
 • Exhibit the discipline and general management skills to make sure that the team follow the standard processes and procedures.
 • Advise Project Development Director and management board local practices/legal procedures in the project construction and development to ensure the project following the current regulations of the residential country
 • Coordinate with relevant authority, inspector in compensation and clearance issues of the project within the schedule/progress of the project

Job Requirements

Qualification:  

 • Bachelor Degree in Construction, Project Management.

Working Experience:

 • At least 15 year experience in the field of design and construction of civil including 5 - year experience at relevant level in project management is required, preferably with developers.

Expertise:

 • Construction: Deep knowledge about building materials, necessary methods and tools in building factories, or other infrastructures such as roads and bridges;
 • Construction technique: creativity, apply science and technology practically, including the application of principles, techniques, procedures and equipment in many areas of construction, electricity, water, etc… to design and build various infrastructures;
 • Design: deep knowledge about design techniques, tools, construction principles of detailed drawing, perspective drawing and sketching;
 • Project management: deep knowledge about planning, project management;
 • Labor safety and environmental hygiene: deep understand about equipment usage guidelines, policies, procedures and technical rules in order to effectively communicate to subordinates, contribute to ensure the safety for the labor in the construction process of infrastructures;
 • Law: deep understand and update legislation information related to Investment Real Estate, processes, rules and technical standards in the construction industry, with the ability to adapt the changes of legal environment in Viet Nam. Have strategic visions on the direction of investment and business development of the company.

Additional Information

About Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Nam Long là một Công ty hơn 25 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản với 3 dòng sản phẩm chính: Ehome, Flora và Valora.

Công ty hiện có các cổ đông và đối tác chiến lược quốc tế: Nam Viet Ltd (Công ty con 100% của Goldman Sachs), IFC (thành viên ngân hàng thế giớ)i, Ibeworth (tập đoàn BĐS Keppel Land) với những hỗ trợ về quản lí tài chính và kinh nghiệm phát triển bất động sản áp dụng trong các dự án, liên doanh trong tương lai. Một số nhà đầu tư khác của Nam Long: Seafarer, Swiftcurrent, Probus Asia và VIG… Về mặt triển khai dự án, Nam Long đã hợp tác cùng các đối tác có kinh nghiệm sâu rộng về bất động sản quốc tế như: Hankyu Realty, Nishi Nippon Railroad, tập đoàn Gamuda, Indochina Capital… 

Nam Long đang mở rộng kinh doanh với các dự án mới đã khởi động trong năm 2018. Chúng tôi hiện đang tìm kiếm nhiều nhân tài để tham gia vào đội ngũ của chúng tôi tại văn phòng quận 7-TPHCM.

Nếu bạn muốn thực hiện hóa các tiềm năng/khả năng của mình với một nền văn hóa để giúp bạn phát triển, Nam Long có thể là nơi dành cho bạn.  Kinh nghiệm tại Nam Long sẽ định hình sự nghiệp của bạn.   Bạn sẽ có cơ hội học hỏi và làm việc với những người từ các nền tảng và ngành nghề khác nhau để giải quyết các vấn đề quan trọng và được tưởng thưởng xứng đáng với công sức và năng lực của mình. Bạn đã sẵn sàng để khởi nghiệp tại Nam Long?

Project Director

hZWXnJpjmW6clpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYZJxrUqG14Q..
hZWXnJpnk2yVlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...