Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZpkmWyUmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Hơn 25 năm khẳng định giá trị đột phá tương lai

 • hZWXnZpkmWyUmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmZubZ1mb7Cx

Company Menu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Trưởng Phòng Cấp Cao Tiếp Nhận Dự Án

hZWXnZpkmG6VnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYaJxpUqG14Q..

Job Description

1/ Tham gia lập kế hoạch công việc năm, kế hoạch tìm kiếm các dự án mới theo mục tiêu chung của công ty, bao gồm:

 • Liên hệ Chủ đất/Môi giới để có thông tin cần thiết về dự án.
 • Tiếp nhận/ Phản hồi thông tin giữa Chủ đất/Môi giới và Nam Long.
 • Xác định Môi giới/ Chi phí môi giới (nếu dự án được tiếp nhận thành công)
 • Liên hệ với các cơ quan/ban ngành để có thông tin cần thiết về dự án (pháp lý khu đất, thông tin quy hoạch
 • Tham gia khảo sát dự án
 • Tham gia đàm phán với đối tác

2/ Thực thi công tác xử lý sơ bộ thông tin Pháp lý dự án.

3/ Quản lý tiến độ, quản lý chi phí, quản lý nguồn nhân lực, phòng ngừa rủi ro, thực hiện đánh giá việc thực hiện kế hoạch của Phòng so với kế hoạch phê duyệt Công ty.

4/ Quản lý, theo dõi, đánh giá các đối tác tư vấn dịch vụ pháp lý đảm bảo không vượt về chi phí, chất lượng, thời gian và phù hợp kế hoạch Công ty và kế hoạch tập đoàn..

Job Requirements

Trình độ chuyên môn/ bằng cấp:

 • Tốt nghiệp Đại học (ưu tiên chuyên ngành Kinh tế/Quản trị kinh doanh/Đất đai/Luật)

Kinh nghiệm làm việc:

 • Ít nhất 7 năm kinh nghiệm về lĩnh vực đầu tư và phát triển dự án.
 • Ưu tiên làm trong ngành bất động sản.

Năng lực chuyên môn:

 • Có tầm nhìn về các định hướng đầu tư và phát triển ngành bất động sản;
 • Kiến thức chuyên sâu về khả thi dự án và phát triền/đầu tư dự án
 • Am hiểu về thị trường bất động sản

Additional Information

About Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Nam Long là một Công ty hơn 25 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản với 3 dòng sản phẩm chính: Ehome, Flora và Valora.

Công ty hiện có các cổ đông và đối tác chiến lược quốc tế: Nam Viet Ltd (Công ty con 100% của Goldman Sachs), IFC (thành viên ngân hàng thế giớ)i, Ibeworth (tập đoàn BĐS Keppel Land) với những hỗ trợ về quản lí tài chính và kinh nghiệm phát triển bất động sản áp dụng trong các dự án, liên doanh trong tương lai. Một số nhà đầu tư khác của Nam Long: Seafarer, Swiftcurrent, Probus Asia và VIG… Về mặt triển khai dự án, Nam Long đã hợp tác cùng các đối tác có kinh nghiệm sâu rộng về bất động sản quốc tế như: Hankyu Realty, Nishi Nippon Railroad, tập đoàn Gamuda, Indochina Capital… 

Nam Long đang mở rộng kinh doanh với các dự án mới đã khởi động trong năm 2018. Chúng tôi hiện đang tìm kiếm nhiều nhân tài để tham gia vào đội ngũ của chúng tôi tại văn phòng quận 7-TPHCM.

Nếu bạn muốn thực hiện hóa các tiềm năng/khả năng của mình với một nền văn hóa để giúp bạn phát triển, Nam Long có thể là nơi dành cho bạn.  Kinh nghiệm tại Nam Long sẽ định hình sự nghiệp của bạn.   Bạn sẽ có cơ hội học hỏi và làm việc với những người từ các nền tảng và ngành nghề khác nhau để giải quyết các vấn đề quan trọng và được tưởng thưởng xứng đáng với công sức và năng lực của mình. Bạn đã sẵn sàng để khởi nghiệp tại Nam Long?

Trưởng Phòng Cấp Cao Tiếp Nhận Dự Án

hZWXnZpkmG6VnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYaJxpUqG14Q..
hZWXnZpkmWyUmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...