Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmphplXCYnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Hơn 25 năm khẳng định giá trị đột phá tương lai

 • hZWXmphplXCYnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmZubZ1mb7Cx

Company Menu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Thiết Kế)

hZWXmphnmXCcmJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWaphnUqG14Q..

Job Description

 • Tham gia theo dõi, kiểm soát ngân sách thiết kế của dự án;
 • Chịu trách nhiệm lập và triển khai, theo dõi, kiểm tra kế hoạch thiết kế của dự án theo mục tiêu công ty;
 • Chịu trách nhiệm phối hợp giữa các bộ phận nội bộ liên quan bao gồm nhưng không giới hạn như Quy hoạch, R&D, Pháp Lý, Thiết kế, Sale & Marketing, …);
 • Chịu trách nhiệm phối hợp về vấn đề thiết kế giữa các đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế và thi công;
 • Tham gia đánh giá chất lượng thiết kế của dự án.
 • Tham gia Ban phát triển sản phẩm, thực hiện công việc theo phân công của trưởng nhóm.
 • Tham gia thương thảo, quản lý các tư vấn thiết kế nhằm đảm bảo tiến độ, sự phối hợp giữa các tư vấn để thực hiện các mục tiêu dự án.
 • Đảm bảo phối hợp công tác thiết kế và các thủ tục pháp lý liên quan.
 • Tham gia đánh giá, kiểm soát chất lượng sản phẩm của tư vấn thiết kế và sự phù hợp tổng thể của thiết kế dự án.
 • Tham mưu, đề xuất các giải pháp, phương pháp nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng thiết kế, chất lượng sản phẩm.

Job Requirements

Trình độ chuyên môn/Bằng cấp:

 • Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành cầu đường, xây dựng, kiến trúc hoặc chuyên ngành liên quan, thông thạo các phần mềm chuyên ngành.

Kinh nghiệm làm việc:

 • Tối thiểu 12 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực quản lý dự án, quản lý thiết kế xây dựng.
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực quản lý thiết kế với quy mô công ty/Dự án tương tự

Năng lực chuyên môn:

 • Xây dựng: có hiểu biết chuyên sâu về Quản lý dự án, Thiết kế kỹ thuật trong Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, Thẩm định/Thẩm tra thiết kế;
 • Kỹ thuật xây dựng: có khả năng sáng tạo và áp dụng khoa học kỹ thuật trong thực tế công việc, bao gồm việc áp dụng các nguyên lý, kỹ thuật, quy trình và thiết bị trong các lãnh vực xây dựng, điện, nước, v.v để thiết kế và xây dựng các dạng công trình khác nhau;
 • Thiết kế: kiến thức chuyên sâu về thiết kế, các công cụ, nguyên tắc xây dựng các bản vẽ chi tiết, và vẽ phác thảo;
 • Luật: nắm vững và cập nhật các thông tin pháp luật liên quan đến các quy trình, quy phạm và tiêu chuẩn kỹ thuật trong ngành xây dựng của Việt Nam và nước ngoài.

Additional Information

2018-12-07 USD

About Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Nam Long là một Công ty hơn 25 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản với 3 dòng sản phẩm chính: Ehome, Flora và Valora.

Công ty hiện có các cổ đông và đối tác chiến lược quốc tế: Nam Viet Ltd (Công ty con 100% của Goldman Sachs), IFC (thành viên ngân hàng thế giớ)i, Ibeworth (tập đoàn BĐS Keppel Land) với những hỗ trợ về quản lí tài chính và kinh nghiệm phát triển bất động sản áp dụng trong các dự án, liên doanh trong tương lai. Một số nhà đầu tư khác của Nam Long: Seafarer, Swiftcurrent, Probus Asia và VIG… Về mặt triển khai dự án, Nam Long đã hợp tác cùng các đối tác có kinh nghiệm sâu rộng về bất động sản quốc tế như: Hankyu Realty, Nishi Nippon Railroad, tập đoàn Gamuda, Indochina Capital… 

Nam Long đang mở rộng kinh doanh với các dự án mới đã khởi động trong năm 2018. Chúng tôi hiện đang tìm kiếm nhiều nhân tài để tham gia vào đội ngủ của chúng tôi tại văn phòng quận 7-TPHCM.

Nếu bạn muốn thực hiện hóa các tiềm năng/khả năng của mình với một nền văn hóa để giúp bạn phát triển, Nam Long có thể là nơi dành cho bạn.  Kinh nghiệm tại Nam Long sẽ định hình sự nghiệp của bạn.   Bạn sẽ có cơ hội học hỏi và làm việc với những người từ các nền tảng và ngành nghề khác nhau để giải quyết các vấn đề quan trọng và được tưởng thưởng xứng đáng với công sức và năng lực của mình. Bạn đã sẵn sàng để khởi nghiệp tại Nam Long?

Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Thiết Kế)

hZWXmphnmXCcmJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWaphnUqG14Q..
Lazy Load...