Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZpkmW2UmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Hơn 25 năm khẳng định giá trị đột phá tương lai

 • hZWXnZpkmW2UmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmZubZ1mb7Cx

Company Menu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Kiến Trúc

hZWXnZphlmqWm5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYaZZnUqG14Q..

Job Description

 • Xây dựng quy trình quản lý thiết kế kiến trúc.
 • Xây dựng quy trình quản lý phối hợp các phòng ban thực hiện dự án.
 • Đề xuất chi phí thiết kế, kiểm tra chi phí, và kiểm tra thanh toán.
 • Thực hiện mời thầu, đề xuất chọn thầu.
 • Tham gia góp phần nghiên cứu FS của dự án.
 • Xây dựng nhiệm vụ thiết kế.
 • Xác định nhiệm vụ bao gồm trong hợp đồng của nhà thầu.
 • Hỗ trợ chính thực hiện công việc theo tiến thiết kế đến thi công và hoàn tất công trình.
 • Nghiệm thu công việc.
 • Tập hợp các yêu cầu của công ty về sản phẩm áp dụng cho dự án, Tập hợp các thông tin yêu cầu cho sản phẩm của phòng Tiếp Thị & Kinh Doanh và phòng Nghiên Cứu & Phát Triển, tổng hợp các thông tin trên làm cơ sở, cùng với việc áp dụng tiêu chuẩn thiết kế công trình (Building Code) và chọn lọc các xu hướng sản phẩm kiến trúc mới của nước ngoài phù hợp với thị trường Việt Nam nghiên cứu và tạo ra sản phẩm cho Nam Long.

Job Requirements

1. Trình độ chuyên môn/Bằng cấp:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kiến trúc.
 • Chứng chỉ quản lý doanh nghiệp kiến trúc.

2. Kinh nghiệm làm việc:

 • 10 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản lý và thiết kế quy hoạch, kiến trúc trong và ngoài nước.

3. Kiến thức chuyên môn:

 • Kiến thức quản lý thực thể doanh nghiệp trong ngành kiến trúc, quản lý doanh nghiệp, tài chính, quản lý phát triển nhân sự, quản lý thiết kế và giám sát kiến trúc trong xây dựng công trình.
 • Kiến thức tổng quát và phát triển quy hoạch đô thị.
 • Kiến thức chuyên sâu và quy hoạch công trình, kiến trúc, xây dựng.
 • Kiến thức về các nguyên tắc lập dự án khả thi cho dự án đô thị hay một hạng mục thiết kế cụ thể.
 • Nắm vững và cập nhật các thông tin pháp luật có liên quan.

Additional Information

About Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Nam Long là một Công ty hơn 25 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản với 3 dòng sản phẩm chính: Ehome, Flora và Valora.

Công ty hiện có các cổ đông và đối tác chiến lược quốc tế: Nam Viet Ltd (Công ty con 100% của Goldman Sachs), IFC (thành viên ngân hàng thế giớ)i, Ibeworth (tập đoàn BĐS Keppel Land) với những hỗ trợ về quản lí tài chính và kinh nghiệm phát triển bất động sản áp dụng trong các dự án, liên doanh trong tương lai. Một số nhà đầu tư khác của Nam Long: Seafarer, Swiftcurrent, Probus Asia và VIG… Về mặt triển khai dự án, Nam Long đã hợp tác cùng các đối tác có kinh nghiệm sâu rộng về bất động sản quốc tế như: Hankyu Realty, Nishi Nippon Railroad, tập đoàn Gamuda, Indochina Capital… 

Nam Long đang mở rộng kinh doanh với các dự án mới đã khởi động trong năm 2018. Chúng tôi hiện đang tìm kiếm nhiều nhân tài để tham gia vào đội ngũ của chúng tôi tại văn phòng quận 7-TPHCM.

Nếu bạn muốn thực hiện hóa các tiềm năng/khả năng của mình với một nền văn hóa để giúp bạn phát triển, Nam Long có thể là nơi dành cho bạn.  Kinh nghiệm tại Nam Long sẽ định hình sự nghiệp của bạn.   Bạn sẽ có cơ hội học hỏi và làm việc với những người từ các nền tảng và ngành nghề khác nhau để giải quyết các vấn đề quan trọng và được tưởng thưởng xứng đáng với công sức và năng lực của mình. Bạn đã sẵn sàng để khởi nghiệp tại Nam Long?

Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Kiến Trúc

hZWXnZphlmqWm5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYaZZnUqG14Q..
hZWXnZpkmW2UmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...