Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmpxhmW2YmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Hơn 25 năm khẳng định giá trị đột phá tương lai

 • hZWXmpxhmW2YmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmZubZ1mb7Cx

Company Menu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Kỹ Thuật

hZWXmpxhlHKbm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWa5lpUqG14Q..

Job Description

 • Xây dựng và triển khai kế hoạch thiết kế hàng năm nhằm hoàn thành mục tiêu chung của khối theo định hướng mục tiêu chung của công ty.
 • Xây dựng và kiểm soát chi phí thiết kế đảm bảo tính hiệu quả về mặt chi phí cho công ty.
 • Tham gia xây dựng, phát triển và triển khai hệ thống chính sách, qui định, thủ tục, quy trình, tiêu chuẩn quản lý thiết kế đảm bảo thực thi theo đúng yêu cầu pháp luật và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thiết kế.
 • Xây dựng, phát triển và duy trì mối quan hệ với nhà tư vấn thiết kế, các cơ quan chức năng nhằm cập nhật xu hướng thiết kế và các quy định liên quan
 • Tham gia xây dựng vầ cập nhật tiêu chuẩn thiết kế Ehome, Flora và Nam Long home
 • Nghiên cứu, áp dụng các vật liệu mới, công nghệ mới
 • Quản lý kỹ thuật (hạ tầng, kết cấu, MEP..) của các dự án xây dựng của Tập đoàn.
 • Kiểm tra, theo dõi, chịu trách nhiệm về chất lượng của hồ sơ thiết kế (hạ tầng, kết cấu, MEP..)
 • Tổ chức điều hành, quản lý phòng Quản lý thiết kế.
 • Quản lý tình hình triển khai công việc của đơn vị tư vấn, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình triển khai thiết kế, phê duyệt cho các dự án được phân công.
 • Làm việc cùng với cơ quan chuyên ngành để đạt được phê duyệt thẩm định các thiết kế đánh giá tác động môi trường, thiết kế PCCC, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật của công trình và hạ tầng.

Job Requirements

Trình độ chuyên môn/Bằng cấp:

 • Tốt nghiệp Đại học hoặc cao hơn, chuyên ngành cầu đường, xây dựng hoặc chuyên ngành liên quan.
 • Thông thạo các phần mềm chuyên ngành: ACAD, …
 • Chứng chỉ hành nghề chuyên môn:Thiết kế công trình.

Kinh nghiệm làm việc:

 • 15 năm kinh nghiệm làm việc trong các lãnh vực thiết kế công trình, quy hoạch.
 • 5 năm kinh nghiệm làm việc ở các ban QLDA của chủ đầu tư.

Năng lực chuyên môn:

 • Kiến thức tổng quát về hạ tầng,kết cấu, M&E,…
 • Kiến thức chuyên sâu về kết cấu, ME, vật liệu XD…
 • Kiến thức về các nguyên tắc quản lý và quản lý dự án bao gồm việc lập kế hoạch chiến lược, phân bổ nguồn lực chủ yếu bao gồm tài chính và nhân sự, kiến thức lãnh đạo đội ngũ, và điều phối công việc và nguồn lực
 • Nắm vững và cập nhật các thông tin quy chuẩn vi phạm, pháp luật có liên quan.

Additional Information

2018-12-28 USD

About Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Nam Long là một Công ty hơn 25 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản với 3 dòng sản phẩm chính: Ehome, Flora và Valora.

Công ty hiện có các cổ đông và đối tác chiến lược quốc tế: Nam Viet Ltd (Công ty con 100% của Goldman Sachs), IFC (thành viên ngân hàng thế giớ)i, Ibeworth (tập đoàn BĐS Keppel Land) với những hỗ trợ về quản lí tài chính và kinh nghiệm phát triển bất động sản áp dụng trong các dự án, liên doanh trong tương lai. Một số nhà đầu tư khác của Nam Long: Seafarer, Swiftcurrent, Probus Asia và VIG… Về mặt triển khai dự án, Nam Long đã hợp tác cùng các đối tác có kinh nghiệm sâu rộng về bất động sản quốc tế như: Hankyu Realty, Nishi Nippon Railroad, tập đoàn Gamuda, Indochina Capital… 

Nam Long đang mở rộng kinh doanh với các dự án mới đã khởi động trong năm 2019. Chúng tôi hiện đang tìm kiếm nhiều nhân tài để tham gia vào đội ngủ của chúng tôi tại văn phòng quận 7 - TPHCM.

Nếu bạn muốn thực hiện hóa các tiềm năng/khả năng của mình với một nền văn hóa để giúp bạn phát triển, Nam Long có thể là nơi dành cho bạn.  Kinh nghiệm tại Nam Long sẽ định hình sự nghiệp của bạn.   Bạn sẽ có cơ hội học hỏi và làm việc với những người từ các nền tảng và ngành nghề khác nhau để giải quyết các vấn đề quan trọng và được tưởng thưởng xứng đáng với công sức và năng lực của mình. Bạn đã sẵn sàng để khởi nghiệp tại Nam Long?

Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Kỹ Thuật

hZWXmpxhlHKbm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWa5lpUqG14Q..
Lazy Load...