Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZ1klWyck5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Hơn 25 năm khẳng định giá trị đột phá tương lai

 • hZWXnZ1klWyck5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmZubZ1mb7Cx

Company Menu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Non-Residential Property Management Director

hZWXnZ1hmG6UlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYaZ5sUqG14Q..

Job Description

 • Building up, analyzing, and organizing the implementation the non-residential property plan according to the Company's business plans and objectives.
 • Research and then develop investment scenarios / call for investment for Catalyst projects.
 • Calling Partner/ Investor for Non – Residential Property 
  - Recommend suitable calling partner/ investor strategy.
  - Do all necessary PR/ Marketing/ Roadshow activities to attract potential Partner/ Investor.
  - Structure, price, negotiate, and document deal terms and conditions that produce the best benefit for NLG in a professional and effective manner.
  - Lead and execute Calling Partner/ Investor activities for NLG (including participating in contract preparation and execution).
 • Manage the construction investment.
 • Selecting and Managing Operator for Non – Residential Property
  - Recommend suitable selecting operator strategy.
  - Do all necessary study to find out the list of operators.
  - Structure, budget, negotiate, contract all operation terms and conditions that produce win-win solution for both NLG and operator in a professional and effective manner.
  - Establish and implement the report system to monitor performance of operator. Then check, control and evaluate performance of operator.
 • New business/ operation solution for Non – Residential Property
  - Maintain awareness of market trends/ practices affecting the NLG’s Non – Residential Property business and recommend responsive strategies and development efforts.
 • PreFS/ FS for Non – Residential Property Investment.
  - Plan, schedule, assign work, establish priorities, control expenditures, and take appropriate measures to ensure all Pre FS/ FS is completed on schedule and within cost estimates.

Job Requirements

1. Qualification:

 • B.S in Management/ Finance/ Real Estate.
 • Master’s degree is a plus.

2. Working Experience:

 • At least 15 years’ experience in non – residential property / school and/ or hospital and/ or retail investment projects.
 • Investment Bank, Fund Management… is a plus.

3. Expertise:

 • Depp knowledge about real estate market;
 • Depp knowledge about real estate project analysis;
 • Knowledge about financial market;
 • Knowledge about business administration;
 • Profound knowledge about Law on Enterprises, Law on Securities, Law on Real Estate Business.
 • An overview of the company and the real estate industry;
 • Ability to realize and solve problems during project implementation;
 • Ability to evaluate problems and make decisions;
 • Management skills;
 • Good communication skills;
 • The ability to present ideas and Persuade listeners;
 • Good time management;
 • English: fluently.

Additional Information

About Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Nam Long là một Công ty hơn 25 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản với 3 dòng sản phẩm chính: Ehome, Flora và Valora.

Công ty hiện có các cổ đông và đối tác chiến lược quốc tế: Nam Viet Ltd (Công ty con 100% của Goldman Sachs), IFC (thành viên ngân hàng thế giớ)i, Ibeworth (tập đoàn BĐS Keppel Land) với những hỗ trợ về quản lí tài chính và kinh nghiệm phát triển bất động sản áp dụng trong các dự án, liên doanh trong tương lai. Một số nhà đầu tư khác của Nam Long: Seafarer, Swiftcurrent, Probus Asia và VIG… Về mặt triển khai dự án, Nam Long đã hợp tác cùng các đối tác có kinh nghiệm sâu rộng về bất động sản quốc tế như: Hankyu Realty, Nishi Nippon Railroad, tập đoàn Gamuda, Indochina Capital… 

Nam Long đang mở rộng kinh doanh với các dự án mới đã khởi động trong năm 2018. Chúng tôi hiện đang tìm kiếm nhiều nhân tài để tham gia vào đội ngũ của chúng tôi tại văn phòng quận 7-TPHCM.

Nếu bạn muốn thực hiện hóa các tiềm năng/khả năng của mình với một nền văn hóa để giúp bạn phát triển, Nam Long có thể là nơi dành cho bạn.  Kinh nghiệm tại Nam Long sẽ định hình sự nghiệp của bạn.   Bạn sẽ có cơ hội học hỏi và làm việc với những người từ các nền tảng và ngành nghề khác nhau để giải quyết các vấn đề quan trọng và được tưởng thưởng xứng đáng với công sức và năng lực của mình. Bạn đã sẵn sàng để khởi nghiệp tại Nam Long?

Non-Residential Property Management Director

hZWXnZ1hmG6UlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYaZ5sUqG14Q..
hZWXnZ1klWyck5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...