Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnpZglmydnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Hơn 25 năm khẳng định giá trị đột phá tương lai

  • hZWXnpZglmydnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmZubZ1mb7Cx

Company Menu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Trưởng Phòng Quản Lý Hợp Đồng Xây Dựng

hZWXnpVplGyZmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYa5ZrUqG14Q..

Job Description

- Soạn thảo các văn bản thoả thuận, hợp đồng và phụ lục HĐ dịch vụ và các hồ sơ có liên quan theo hướng dẫn của Trưởng bộ phận quản lý Hợp đồng dịch vụ.

- Tổ chức tập hợp các hồ sơ cần thiết theo yêu cầu của các văn bản thoả thuận, hợp đồng và phụ lục để thành lập bộ hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh.

- Quản lý, theo dõi và vận hành các thoả thuận, hợp đồng và phụ lục HĐ theo đúng phạm vi công việc và thời gian hiệu lực văn bản.

- Tham gia giải trình, đàm phán với các đối tác và các bên liên quan trong việc thương thảo lập các văn bản thoả thuận, hợp đồng và phụ lục HĐ dịch vụ và các hồ sơ có liên quan.

- Thưc hiện quyết toán và thanh lý các văn bản thoả thuận, hợp đồng và phụ lục HĐ dịch vụ và các hồ sơ có liên quan theo yêu cầu của công việc và các bên có liên quan.

- Báo cáo tình trạng thực hiện các văn bản thoả thuận, hợp đồng và phụ lục HĐ dịch vụ và các hồ sơ có liên quan cho Trưởng bộ phận quản lý Hợp đồng dịch vụ.

- Tổ chức lưu trữ và lưu chuyển hồ sơ các văn bản thoả thuận, hợp đồng và phụ lục HĐ dịch vụ và các hồ sơ có liên quan.

Job Requirements

1. Trình độ chuyên môn/Bằng cấp:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Quản lý hợp đồng, Xây dựng.

2. Kinh nghiệm làm việc:

- Ít nhất 05 năm kinh nghiệm soan thảo thoả thuận, hợp đồng và phụ lục HĐ chuyên ngành xây dựng.

3. Kiến thức chuyên môn:

- Có kiến thức tổng quát về kỹ thuật xây dựng nhà, chung cư, hạ tầng.

- Có kiến thức tổng quát về kế toán, tài chánh, ngân hàng.

- Có kiến thức về tổng quát về luật.

Additional Information

About Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Nam Long là một Công ty hơn 25 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản với 3 dòng sản phẩm chính: Ehome, Flora và Valora.

Công ty hiện có các cổ đông và đối tác chiến lược quốc tế: Nam Viet Ltd (Công ty con 100% của Goldman Sachs), IFC (thành viên ngân hàng thế giớ)i, Ibeworth (tập đoàn BĐS Keppel Land) với những hỗ trợ về quản lí tài chính và kinh nghiệm phát triển bất động sản áp dụng trong các dự án, liên doanh trong tương lai. Một số nhà đầu tư khác của Nam Long: Seafarer, Swiftcurrent, Probus Asia và VIG… Về mặt triển khai dự án, Nam Long đã hợp tác cùng các đối tác có kinh nghiệm sâu rộng về bất động sản quốc tế như: Hankyu Realty, Nishi Nippon Railroad, tập đoàn Gamuda, Indochina Capital… 

Nam Long đang mở rộng kinh doanh với các dự án mới đã khởi động trong năm 2018. Chúng tôi hiện đang tìm kiếm nhiều nhân tài để tham gia vào đội ngũ của chúng tôi tại văn phòng quận 7-TPHCM.

Nếu bạn muốn thực hiện hóa các tiềm năng/khả năng của mình với một nền văn hóa để giúp bạn phát triển, Nam Long có thể là nơi dành cho bạn.  Kinh nghiệm tại Nam Long sẽ định hình sự nghiệp của bạn.   Bạn sẽ có cơ hội học hỏi và làm việc với những người từ các nền tảng và ngành nghề khác nhau để giải quyết các vấn đề quan trọng và được tưởng thưởng xứng đáng với công sức và năng lực của mình. Bạn đã sẵn sàng để khởi nghiệp tại Nam Long?

Trưởng Phòng Quản Lý Hợp Đồng Xây Dựng

hZWXnpVplGyZmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYa5ZrUqG14Q..
hZWXnpZglmydnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...