Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZ1klWmcm5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Hơn 25 năm khẳng định giá trị đột phá tương lai

 • hZWXnZ1klWmcm5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmZubZ1mb7Cx

Company Menu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Vice HR Director

hZWXnZxpkmqXlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYaZ1vUqG14Q..

Job Description

I/ OBJECTIVES

 • Responsible to operate all HR including compensation & benefits management, recruitment, reward & remuneration for the whole group.
 • Translate business requirements into effective HR practices, delivering people solutions aligned to business objectives.
 • Deal with complex or sensitive day to day people management issues.
 • Influence Management and Leadership around the people agenda and issues.

II/ MAIN RESPONSIBILITIES

 • Operations Budget Plan & Management: Conduct the analysis of the Company’s cost and expenditures for the business to develop a proper annual operations budget for the whole Group.
 • Compensation & Benefits Management: Design, implement and manage the Company's compensation and benefit as well as employee relations programs/policies/procedures and activities for the whole Group: such as job evaluation and classification; salary administration; short-term, long-term and sales incentive plans; share/stock ownership plans; employee benefits…
 • Accountable for the overall management of all administration associated with Human Resource Management including but not limited to: timely and accurate payroll, contract management; social/medical insurance enrollment/claims; personal income tax monthly/yearly declaration/finalization, employee file maintenance.
 • Ensure that all human resource functions meet relevant legal compliance requirements including, but not limited to, participating in the annual review of employment contracts and company policies, sending updates to relevant Directors regarding regulatory and legislative changes in relation to all aspects of employment, providing advice to Directors regarding their rights and responsibilities in relation to local laws.
 • Employee Communication & Relations
  Act as the first line of contact in Human Resources for any employee relations issues involving employees between entry level and Executive Manager.
  Ensure that the CPO is made aware of any sensitive employee relations issues that arise as appropriate.
  Support, develop and coach people managers to manage employee relations issues
  Using Labor law, procedures and best practice, ideally resolving issues where possible informally.
  Build and maintain relationship with local Union.
 • Talent Acquisition:
  Work with department managers to forecast future hiring needs. Develop talent acquisition strategies and headcount plan.
  Work closely with Hiring Managers to define job description, unique selling points.
  Source, hunt and develop a network of candidates.
  Manage recruitment process: post job, screen resumes, schedule interviews, input database, evaluate candidates, generate offer letter.
  Manage the recruitment team and make reports on the performance.
  Coordinate with department managers to forecast future hiring needs. Developing future sourcing through job fairs, career events or partnership programs…
  Develop Talent pool to make sure all vacancies are ready to fulfill. Participating in building and developing recruitment system.
  Lead employment branding initiatives
  Do and oversee all internal communication activities relating to talent acquisition.
 • Reward & Remuneration
  Support CPO with the Salary Review Process
  Working with CPO to identify the issues which need to be considered and factored into strategy
  Support Line Managers with the Salary Review process guidelines
  Work with Line Managers to agree how to distribute salary budget based on knowledge of issues and market data
  Ensure salary review is complete on time / to budget and accurately reflects consistency across subsidiaries.
  Manage deemed salary reviews as appropriate.
 • Projects / Initiatives & Strategy
  Partner with CPO and other HR colleagues in the implementation of the strategic HR Plan, projects and initiatives to positively add value to both our business and employees.
 • Administration, Systems & Records
  Promote the use of HR systems policies and processes, challenging appropriately as necessary.
  Manage exit processes for staff, carrying out exit interviews etc.
 • Other duties as requested

Job Requirements

1. Qualification:

 • University degree of: Human Resources Management / Economics. BA related field.

2. Working Experience:

 • Years of experience: Minimum of 15 Years general experience, with 5 years experience at management level (Senior HR Manager) with multinational organizations.

3. Expertise:

 • Advanced time management and organizational skills.
 • Advanced understanding of the principles of labour and employment legislation within the relevant jurisidiction (s).
 • Advanced written and spoken communication skills
 • Advanced leadership skills with the ability to manage change with a strong results-orientation.
 • Strong Interpersonal & analysis skills
 • Advanced written and spoken English skills are also required.

Additional Information

About Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG)

Nam Long là một Công ty hơn 25 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản với 3 dòng sản phẩm chính: Ehome, Flora và Valora.

Công ty hiện có các cổ đông và đối tác chiến lược quốc tế: Nam Viet Ltd (Công ty con 100% của Goldman Sachs), IFC (thành viên ngân hàng thế giớ)i, Ibeworth (tập đoàn BĐS Keppel Land) với những hỗ trợ về quản lí tài chính và kinh nghiệm phát triển bất động sản áp dụng trong các dự án, liên doanh trong tương lai. Một số nhà đầu tư khác của Nam Long: Seafarer, Swiftcurrent, Probus Asia và VIG… Về mặt triển khai dự án, Nam Long đã hợp tác cùng các đối tác có kinh nghiệm sâu rộng về bất động sản quốc tế như: Hankyu Realty, Nishi Nippon Railroad, tập đoàn Gamuda, Indochina Capital… 

Nam Long đang mở rộng kinh doanh với các dự án mới đã khởi động trong năm 2018. Chúng tôi hiện đang tìm kiếm nhiều nhân tài để tham gia vào đội ngũ của chúng tôi tại văn phòng quận 7-TPHCM.

Nếu bạn muốn thực hiện hóa các tiềm năng/khả năng của mình với một nền văn hóa để giúp bạn phát triển, Nam Long có thể là nơi dành cho bạn.  Kinh nghiệm tại Nam Long sẽ định hình sự nghiệp của bạn.   Bạn sẽ có cơ hội học hỏi và làm việc với những người từ các nền tảng và ngành nghề khác nhau để giải quyết các vấn đề quan trọng và được tưởng thưởng xứng đáng với công sức và năng lực của mình. Bạn đã sẵn sàng để khởi nghiệp tại Nam Long?

Vice HR Director

hZWXnZxpkmqXlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYaZ1vUqG14Q..
hZWXnZ1klWmcm5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...